0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (10 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
هنگام کاهش حجم ديتا فايل در اوراکلبه ERROR  زير برخورد مي کنم:

ORA-03297:FILE CONTAINS USED DATA BEYOND REQUESTED RESIZE VALUE

چطور بايد حجم ديتا بيک ديتافايل را کم کنم؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 513 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 756 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 724 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 990 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 264 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 600 بازدید
...