0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

یک برنامه جاوا که GUI ندارد و از طریق command line با کاربر تعامل می کند چگونه می توانم پیاده سازی کنم. برای مثال برنامه منتظر بماند تا کاربر نام خود را وارد کند و پس از فشردن enter عملیات بعدی صورت پذیرد.

2 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (519 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

مثال زیر با استفاده از کلاس Scanner ابتدا از کاربر یک ورودی رشته گرفته و نمایش می دهد و سپس یک عدد گرفته و نمایش می دهد.

import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class ReadInputScannerExample {

  public static void main(String args[]) throws IOException {
 
    Scanner scanner = new Scanner(new InputStreamReader(System.in));
    System.out.println("Reading input from console using Scanner in Java ");
    System.out.println("Please enter your input: ");
    String input = scanner.nextLine();
    System.out.println("User Input from console: " + input);
    System.out.println("Reading int from console in Java: ");
    int number = scanner.nextInt();
    System.out.println("Integer input: " + number);
   
  }
 
}

این هم خروجی برنامه :

Output:
Reading input from console using Scanner in Java
Please enter your input:
number
User Input from console: number
Reading int from console in Java:
1232
Integer input: 1232

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

یک راه قدیمی تر از کلاس Scanner، استفاده از کلاس BufferedReader است:

    BufferedReader input = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    
    System.out.println("Please enter your name:");
    String name = input.readLine();
    System.out.println("Your name is: "+name);
    
    System.out.println("Please enter a number:");
    int number = Integer.parseInt(input.readLine());
    System.out.println("Number is: "+number);
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
ویرایش شده 10 سال قبل توسط
تفاوت Scanner و BufferedReader چیست ؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 578 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 301 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 640 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 465 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 652 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 178 بازدید
...