کاربر "mjavad"

زمان عضویت: 3 هفته
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mjavad"

امتیاز: 7 امتیاز (رتبه #661)
سوال ها: 3 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mjavad ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط mjavad ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mjavad"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3829 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0827 بازدید
...