لیست دسترسی های کاربر در وایز پرتال

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0677 بازدید
لیست دسترسیهای کاربر را در Wise Portal را در چه بخشی از برنامه می توانیم ببینیم؟
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط A.ahmadisalem (0 امتیاز)
ویرایش 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی
اعطای دسترسی به کاربران از طریق اعطای نقش صورت می گیرد.

یعنی ابتدا باید با مراجعه به منوی مدیریت پرتال/ساختار سازمانی/مدیریت نقشها نقش مورد نظر خود را بسازید یا ویرایش کنید.

در این ایجاد/ویرایش نقش درخت دسترسیهای نمایش داده می شود و می توانید با تیک زدن دسترسیهای مورد نظر خود را به نقش مورد نظر اضافه کنید.

برای اعطای نقش به کاربر چند راه وجود دارد. می توانید به طور مستقیم کاربر را ویرایش کنید و یک یا چند نقش برایش انتخاب کنید. این روش برای کاربران سازمانی پیشنهاد نمی شود.

بهتر است برای کاربران سازمانی سمت بسازید و کاربر را متصدی آن سمت کنید. می توانید به هر سمت یک یا چند نقش اعطا نمایید.

 

 

در مرحله اول باید
جواب 3 سال قبل توسط seyyedjamalal (1,220 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1164 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13130 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2143 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.174 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0774 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16109 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16119 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14141 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14137 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0998 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...