محدوده فشار خون طبیعی چقدر است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.941,129 بازدید

چه محدوده ی عددی در اندازه گیری فشار خون, طبیعی می باشد؟

سوال 3 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط engineer (833 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

محدوده طبیعی فشار خون را در مقالات ما بخوانید.

مقاله فشار خون

1 جواب

0 رأی

اندازه گیری میزان فشار خون شامل دو عدد است، عدد سیستولیک و عدد دیاستولیک (سیستولیک عدد ماکزیمم و دیاستولیک عدد مینیمم است). عدد سیستولیک فشار عروق خونی در حالت انقباض قلب و عدد دیاستولیک فشار عروق خونی در حالت استراحت قلب را نشان می دهد.
محدوده ی فشار خون طبیعی بین 9 تا 12 (عدد سیستولیک) و 6 تا 8 (عدد دیاستولیک) است. این اعداد در حالت قبل از افزایش فشار خون به 12 تا 14 (عدد سیستولیک) و 8 تا 9 (عدد دیاستولیک) و در حالت فشار خون به بیش از 14 (عدد سیستولیک) و بیشتر از 9 (عدد دیاستولیک) می رسد.

جواب 3 سال قبل توسط sina-z (1,257 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67813 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7422 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.75455 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.181,238 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.352,473 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19201 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 7.8219,502 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 19.9451,160 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1441 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49106 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...