محدوده فشار خون طبیعی چقدر است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.831,185 بازدید

چه محدوده ی عددی در اندازه گیری فشار خون, طبیعی می باشد؟

سوال 3 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط engineer (833 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

محدوده طبیعی فشار خون را در مقالات ما بخوانید.

مقاله فشار خون

1 جواب

0 رأی

اندازه گیری میزان فشار خون شامل دو عدد است، عدد سیستولیک و عدد دیاستولیک (سیستولیک عدد ماکزیمم و دیاستولیک عدد مینیمم است). عدد سیستولیک فشار عروق خونی در حالت انقباض قلب و عدد دیاستولیک فشار عروق خونی در حالت استراحت قلب را نشان می دهد.
محدوده ی فشار خون طبیعی بین 9 تا 12 (عدد سیستولیک) و 6 تا 8 (عدد دیاستولیک) است. این اعداد در حالت قبل از افزایش فشار خون به 12 تا 14 (عدد سیستولیک) و 8 تا 9 (عدد دیاستولیک) و در حالت فشار خون به بیش از 14 (عدد سیستولیک) و بیشتر از 9 (عدد دیاستولیک) می رسد.

جواب 3 سال قبل توسط sina-z (1,292 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57824 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54450 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59494 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.981,258 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.032,602 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16211 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 7.2319,685 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 18.3751,338 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1264 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3136 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...