عميق تر كردن حالت آلفا در فرکانس مغزی

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0777 بازدید

براى اينكه فركانس مغزى را در حالت آلفا پايين تر بياوريم و مثلاً به محدوده ى تتا برسانيم آيا روش يا تكنيك هاى مؤثرى دردست هست؟

سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط Ardesheer (7 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5202 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47394 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17140 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1565 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28150 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط سلطانی (1,007 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13126 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2222 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09166 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط هیوا (408 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.948,061 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط shahabi175 (920 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5349 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...