عميق تر كردن حالت آلفا در فرکانس مغزی

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0769 بازدید

براى اينكه فركانس مغزى را در حالت آلفا پايين تر بياوريم و مثلاً به محدوده ى تتا برسانيم آيا روش يا تكنيك هاى مؤثرى دردست هست؟

سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط Ardesheer (7 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62191 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49371 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18133 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1758 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3133 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط سلطانی (992 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13119 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2201 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09157 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط هیوا (383 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.887,578 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار علم و دانش توسط shahabi175 (920 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2769 بازدید
سوال 8 ماه قبل در تالار درمان و پزشکی توسط engineer (808 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...