کاربر "Ardesheer"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Ardesheer"

امتیاز: 7 امتیاز (رتبه #792)
سوال ها: 3 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Ardesheer ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Ardesheer ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Ardesheer"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.451,712 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0784 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28325 بازدید
...