کاربر "Ardesheer"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Ardesheer"

امتیاز: 7 امتیاز (رتبه #969)
سوال ها: 3 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Ardesheer ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Ardesheer ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Ardesheer"

+1 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 1.894,369 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27616 بازدید
...