+3 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (7.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
درمرحله تست نرم افزار fault ،error و failure چه تفاوتی باهم دارند؟

3 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

fault یا bug اشتباه هایی است که در زمان کدنویسی صورت می پذیرد و منجر به تولید error می شود، برای مثال شروع اندیس یک حلقه for از 1 در حالی که در زبان برنامه نوسی مورد استفاده اندیس آرایه ها از صفر شروع می شود یک fault است.

error وجود یک حالت غلط درون برنامه است که ممکن است باعث شود خروجی برنامه (functionality برنامه) اشتباه شود و در این حالت منجر به تولید failure می شوند ولی ممکن است برروی خروجی برنامه تاثیر منفی نگذارد.

failure ها باعث می شوند برنامه آن رفتاری را که ما انتظار داریم انجام ندهد و خروجی برنامه (functionality برنامه) اشتباه شود.

+1 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
Error یعنی خروجی ارائه شده از سوی برنامه برخلاف خروجی مورد انتظار ما می باشد. بیشتر توسط برنامه نویس یا کاربر رخ می دهد.
Fault یعنی شرایطی در روند برنامه رخ داده است که موجب عدم فعالیت صحیح برنامه شده است. اختلال در کد که موجب Failure می شود.
Failure یعنی عدم کاکرد مورد انتظار از سیستم یا موارد مورد استفاده در برنامه بر اساس خواص آنها که منجر به ارائه خروجی اشتباه می شود.
0 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
error(mistake رفتار انسانی که نتیجه نادرستی را منجر میشه

fault (bug,defect نقصی در کامپوننت یا سیستم که سبب می شود اجرای عملکرد (function) مورد نیاز با مشکل مواجه شود

failure انحراف سیستم و یا کامپوننت از نتیجه ،سرویس و یا delivery مورد انتظار

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 665 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19.3هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.7هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
...