چرا متغیر های درون interface در جاوا نیاز به مقدار دهی اولیه دارد؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.23577 بازدید

تا اون جایی که من میدونم تو interface چیزی رو تعریف نمیکنیم و فقط نام میبریم و باید تمام نام برده ها در جایی که از interface ارث میبریم تعریف کنیم پس چرا وقتی که تو interface ;int a مینویسیم اررور میده ولی زمانی که به a مقدار اولیه میدیم این اررور نمیده؟

سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط ...... (15 امتیاز)
ویرایش 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+1 رأی

متغیرهای درون interface باید در زمان تعریف مقداردهی اولیه بشوند در غیر این صورت خطای زمان کامپایل خواهیم داشت. در داخل هر کلاس پیاده سازی کننده interface، شما نمی توانید متغیرهای تعریف شده در interface را تغییر دهید، چون آنها به طور پیش فرض public, static و final هستند.

9) Interface variables must be initialized at the time of declaration otherwise compiler will through an error. interface Try { int x;//Compile-time error } Above code will throw a compile time error as the value of the variable x is not initialized at the time of declaration. 10) Inside any implementation class, you cannot change the variables declared in interface because by default, they are public, static and final. Here we are implementing the interface “Try” which has a variable x. When we tried to set the value for variable x we got compilation error as the variable x is public static final by default and final variables can not be re-initialized.

جواب 6 سال قبل توسط ...... (15 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32555 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26676 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11296 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31875 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26758 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18533 بازدید
+1 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 2.26,974 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07234 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.033,397 بازدید
سوال 9 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mp (6,987 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...