+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

اینکه می گویند در جاوا با استفاده از interface در جاوا وراثت چندگانه داشت چگونه است؟

1 پاسخ

+4 امتیاز
قبل توسط (938 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

در جاوا بر خلاف کلمه کلیدی extends که نمیتوان بیشتر از یک کلاس را ارث بری کرد با استفاده از implements و ترکیب آن با extends میتوان کلاس های زیادی را پیاده سازی کرد و ارث بری چندگانه را شبیه سازی کرد .با مثال زیر کامل دو زاریتون میفته :

 Public class Truck{
  void driveTo(String place){
  ...
  }
}

Public interface Kitchen{
 void cook(String);
}

class PizzaTruck extends Truck implements Kitchen {
  Kitchen kitchen;

  public void cook(Food foodItem) {
   kitchen.cook(foodItem);
  }
}

...
pizzaTruck.driveTo(beach);
pizzaTruck.cook(pizzaWithExtraAnsjovis);
...

در کلاس PizzaTruck هم قابلیت های کلاس Truck وجود دارد و هم از متدهای اینترفیس Kitchen بهر برده ایم.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 704 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 953 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 856 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 519 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 723 بازدید
+1 امتیاز
5 پاسخ 7.6هزار بازدید
...