+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.0هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
فرق کلاس های interface  با abstract در چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

اولین تفاوت در سینتکس تعریف آنهاست.

متدهای یک interface همگی abstract هستند و پیاده سازی ندارند ولی یک کلاس anstract می تواند هیچ متد abstract نداشته باشد یا چندتا متد abstract داشته باشد و چند تا متد غیر abstract.

یک کلاس غیر abstract برای ارث بردن از یک interface باید آن را implements کند ولی برای ارث بردن از یک کلاس abstract باید آن را extends کند.

یک کلاس abstract علاوه بر اینکه می تواند یک یا چند interface را implements کند می تواند یک کلاس غیر abstrat و یا همچنین یک کلاس abstract را نیز extend کند ولی یک interface فقط می تواند یک interface دیگر را extends کند.

در نهایت interface یک سینتکس (خلاصه) برای تعریف یک کلاس که تمام متد های آن abstract هستند می باشد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 722 بازدید
+1 امتیاز
5 پاسخ 7.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 422 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 253 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 809 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 869 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 1.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 973 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 527 بازدید
...