0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

چگونه می توانم در PHP سایز یک آرایه را بدست بیاورم؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

از تابع زیر نیز می توانید استفاده کنید:

sizeof($yourArray);
0 امتیاز
قبل توسط (1.3هزار امتیاز)

می توانید از تابع count استفاده کنید:

count($cars);

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 917 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 474 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 852 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 464 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 664 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 547 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 475 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 269 بازدید
...