چگونه می توان به اطلاعات درون آرایه تولید شده توسط json_decode در PHP دسترسی داشت؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.13215 بازدید

وقتی با استفاده از json_decode یک رشته JSON را به آرایه تبدیل می کنیم چگونه می توان به اطلاعات درون آن دسترسی داشت؟ برای مثال در ساختار زیر:

{
  "e": "none",
  "f": "test",
  "g": [
    {
      "g1": "text2",
      "g9": {
        "text3": {
          "g91": 0,
          "g92": [
            "text5"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "g1": "text1",     
      "g9": {
        "text4": {
          "g91": 0,
          "g92": [
            "text6",
            "text7"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

چگونه می توان به مقدار g91 دست یافت.

سوال جاری به یکی از جواب های این سوال مرتبط است: دسترسی به اطلاعات JSON درون body یک درخواست post http در php
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (468 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

پس از تبدیل رشته JSON به آرایه با استفاده از متذ json_decode بصورت زیر می توان به عناصر آن دسترسی داشت:

$output = json_decode($input,TRUE);
$value = $output['g'][0]['g9']['text3']['g91']
جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (468 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09182 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1225 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1234 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15364 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2479 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2488 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (877 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11270 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15386 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31496 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...