+2 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

در کتاب های الگوی طراحی از MVC بعنوان یک الگوی طراحی نام برده شده است و در مباحث معماری نرم افزار از MVC بعنوان الگوی معماری یاد می شود، الگوی MVC جزء کدام دسته است؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

با توجه به موضوع این الگو می تواند هم در دسته الگوی طراحی (design pattern) و هم در دسته الگوی معماری (architecture pattern) قرار گیرد.

اگر شما در مورد طراحی یک کامپوننت GUI صحبت می کنید (برای مثال جدول) و می خواهید model, view و controller این کامپوننت از یکدیگر جدا باشند، در حقیقت از الگوی طراحی MVC استفاده می کنید.

اما زمانی که برای معماری یک سیستم تصمیم گیری می کنید و یا طراحی معماری می کنید (برای مثال استفاده از Spring MVC در یک پروژه) در حقیقت از الگوی معماری MVC برای جدا سازی اجزای معماری صحبت می کنید.

سوال شده 11 سال قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز) تفاوت الگوی معماری MVVM و MVC چیست؟
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز) الگوی طراحی نرم افزار MVC چیست ؟

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ 4.7هزار بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ 10.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 536 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 459 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 3.2هزار بازدید
...