0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

وقتی یک آرایه را به List تبدیل می کنم و می خواهم به آن یک عنصر دیگر اضافه کنم خطای UnsupportedOperationException می دهد:

    String[] names = {"s1", "s2", "s3", "s4"};
    
    List<String> list = Arrays.asList(names);
    
    list.add("s5");

بنظر می رسد طول لیست تولید شده ثابت است؟ چرا و چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟

مربوط به این پاسخ: تبدیل آرایه به ArrayList در جاوا

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (434 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

کد بالا(Arrays.asList) شی از نوع AbstractList برمیگرداند که پیاده سازی نهایی از لیست نیست، در نتیجه باید از یک نوع لیست با پیاده سازی کامل استفاده شود.مانند:

ArrayList<String> list = new ArrayList(Arrays.asList(names));

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 456 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 745 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 627 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 448 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 469 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 596 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 434 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
...