0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

وقتی یک آرایه را به List تبدیل می کنم و می خواهم به آن یک عنصر دیگر اضافه کنم خطای UnsupportedOperationException می دهد:

    String[] names = {"s1", "s2", "s3", "s4"};
    
    List<String> list = Arrays.asList(names);
    
    list.add("s5");

بنظر می رسد طول لیست تولید شده ثابت است؟ چرا و چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟

مربوط به این پاسخ: تبدیل آرایه به ArrayList در جاوا

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (434 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

کد بالا(Arrays.asList) شی از نوع AbstractList برمیگرداند که پیاده سازی نهایی از لیست نیست، در نتیجه باید از یک نوع لیست با پیاده سازی کامل استفاده شود.مانند:

ArrayList<String> list = new ArrayList(Arrays.asList(names));

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 446 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 708 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 612 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 439 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 450 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 587 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 426 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
...