خطای UnsupportedOperationException در List های تبدیل شده از آرایه در جاوا

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.06202 بازدید

وقتی یک آرایه را به List تبدیل می کنم و می خواهم به آن یک عنصر دیگر اضافه کنم خطای UnsupportedOperationException می دهد:

    String[] names = {"s1", "s2", "s3", "s4"};
    
    List<String> list = Arrays.asList(names);
    
    list.add("s5");

بنظر می رسد طول لیست تولید شده ثابت است؟ چرا و چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟

سوال جاری به یکی از جواب های این سوال مرتبط است: تبدیل آرایه به ArrayList در جاوا
سوال 8 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (912 امتیاز)

1 جواب

+2 رأی
 
بهترین جواب

کد بالا(Arrays.asList) شی از نوع AbstractList برمیگرداند که پیاده سازی نهایی از لیست نیست، در نتیجه باید از یک نوع لیست با پیاده سازی کامل استفاده شود.مانند:

ArrayList<String> list = new ArrayList(Arrays.asList(names));

 

جواب 8 سال قبل توسط Meysam Shirazi (434 امتیاز)
انتخاب شده در 8 سال قبل توسط مسافر

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05117 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1224 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13376 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12388 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2178 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11271 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17425 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1309 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29938 بازدید
سوال 8 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (912 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41,287 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...