+3 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

با توجه به اینکه در قرارداد مضاربه یک فرد پولش را در اختیار فرد دیگر قرار می دهد تا با آن کار کند و پس از پایان مشخص سود و اصل پول را از او تحویل می گیرد، چرا مضاربه جزء معملات ربوى محسوب نمی شود؟

مربوط به این پاسخ: مضاربه چیست؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

در مضاربه تعیین مبلغ مشخص برای سود، باعث ربوی شدن معامله می گردد و سود طرفین به صورت نسبتی توافقی، معین می گردد، بهمین دلیل مضاربه جزء معملات ربوى محسوب نمی شود، علاوه بر این اگر طرفین برای ضرر در مضاربه شرطی نکرده بودند و عامل هم در حفظ سرمایه هیچ کوتاهی نکرد و ضرری حاصل شد، تمام ضرر بر عهده مالک سرمایه خواهد بود در حالی که در معملات ربوی مالک سرمایه در زمان ضرر هیچ مسئولیتی ندارد.

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 5.8هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در بازار و اقتصاد توسط mp (7.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 579 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 287 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در بازار و اقتصاد توسط هیوا (458 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 291 بازدید
...