0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (0 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
نقشه برداری اعم از کلیه امور کوه و بیابان

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (0 امتیاز)
باید جزء مشاغل سخت باشه.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 299 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 3.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 13.1هزار بازدید
...