0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (0 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
آیا کار در مراکز مین زدایی جزء مشاغل سخت است؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 3.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 13.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
...