کاربر "mors"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mors"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #443)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط mors ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط mors ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mors"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15166 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0340 بازدید
...