+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (892 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

Subtitle یک فیلم کمی جلوتر از فیلم نمایش داده می شود، چگونه می توانم آن را با فیلم هماهنگ کنم؟

قبل توسط (892 امتیاز)
با پلیر VLC
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

می توانید از سوال مشابه https://javabyab.com/318 استفاده نمایید

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ 32.2هزار بازدید
سوال شده 11 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط mp (7.0هزار امتیاز)
+3 امتیاز
2 پاسخ 2.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 636 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.3هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 435 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.0هزار بازدید
...