سوال های اخیر با برچسب "سینما"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7814 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1637 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1438 بازدید
سوال 8 ماه قبل در تالار هنر توسط sina-z (1,202 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33134 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59261 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23137 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17105 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2119 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1275 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23138 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار هنر توسط هیوا (428 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26194 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0896 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09133 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14221 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0595 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 12,256 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار گوناگون توسط mp (6,957 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09207 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38921 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16393 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار هنر توسط میشل (867 امتیاز)
برای مشاهده بیشتر, روی لیست کامل سوال ها یا برچسب های محبوب کلیک نمایید.
...