0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
چگونه می توان با استفاده از JPA یک insert native sql را اجرا کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

با استفاده از NativeQuery و متد executeUpdate می توان این کار را انجام داد:

    String query = "insert into Employee values(1,?)";

    em.createNativeQuery(query)
    .setParameter(1, "Tom")
    .executeUpdate();
قبل توسط (1.9هزار امتیاز)
در هر زبانی این Queryها مورد استتفاده قرار می گیرند و دلیل آن جلوگیری از SQLInjection می باشد که فقط یک جای از Query را اجازه تغییر ، ورود اطلاعات و .... انجام می گیرد و بهترین نوع مبارزه با ابن نوع از هک می باشد .

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 525 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 318 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 417 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 201 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 270 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 245 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط java_ (778 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 375 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 432 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 7.5هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 3.0هزار بازدید
...