0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان قسمت date روز جاری در MySQL فقط بدست آورد.

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

تابع CURDATE() فقط قسمت date روز جاری را بر می گرداند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 337 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 438 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 375 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 532 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 719 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 374 بازدید
...