0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)
تفاوت scale up و scale out در مباحث scalability چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

scale up بمعنی scale کردن برنامه برای استفاده از تمام core های CPU است.

scale out بمعنی scale کردن برنامه بطوری که بر روی چندین ماشین مختلف اجرا شود.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 3.8هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.8هزار بازدید
+2 امتیاز
5 پاسخ 7.5هزار بازدید
...