0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)

چگونه می توان از صحت تاریخ شمسی وارد شده در سمت مرورگر مطمئن شد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

من RegExp زیر را خودم نوشتم که تو تست تا حالا خوب جواب داده!

var SHAMSI_REGEXP = /^1[34][0-9][0-9]\/((0[1-6]\/((3[0-1])|([1-2][0-9])|(0[1-9])))|((1[0-2]|(0[7-9]))\/(30|([1-2][0-9])|(0[1-9]))))$/gi;
SHAMSI_REGEXP.test('1393/05/11');

برای سال 1300 تا 1499 ، ماه از 01 تا 12 روز از 01 تا 30 برای 6 ماه اول و 01 تا 31 برای 6 ماه دوم

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ 653 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 256 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 320 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.5هزار بازدید
...