0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
چگونه می توان در محور افقی نمودار های HighCharts تاریخ را به صورت شمسی نمایش داد؟
قبل توسط (0 امتیاز)
با سلام و تشکر
همین کار با نمودار amcharts چطور انجام میشه؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

در HighCharts می توانید با استفاده از مجموعه توابعی که در dateFormats تعریف می شود، مقادیر تاریخ را بومی سازی نمایید. برای این کار کافی است از یک کتابخانه تاریخ شمسی که formatting را پشتیبانی می کند استفاده نمایید (برای مثال Persian Web Toolkit Date )

حال کافی است در on load صفحه خود فرمتهای تاریخ پیش فرض را override نمایید.

Highcharts.dateFormats = {
    'a': function (ts) {
      return new persianDate(ts).format('dddd')
    },
    'A': function (ts) {
      return new persianDate(ts).format('dddd')
    },
    'd': function (ts) {
      return new persianDate(ts).format('DD')
    },
    'e': function (ts) {
      return new persianDate(ts).format('D')
    },
    'b': function (ts) {
      return new persianDate(ts).format('MMMM')
    },
    'B': function (ts) {
      return new persianDate(ts).format('MMMM')
    },
    'm': function (ts) {
      return new persianDate(ts).format('MM')
    },
    'y': function (ts) {
      return new persianDate(ts).format('YY')
    },
    'Y': function (ts) {
      return new persianDate(ts).format('YYYY')
    },
    'W': function (ts) {
      return new persianDate(ts).format('ww')
    }
  }

fiddle

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 320 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 653 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 1.5هزار بازدید
...