+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (448 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

چگونه می توان در word دو جدول را که کاملا ساختار مشابه ای با هم دارند را به هم پیوند داد و تبدیل به یک جدول نمود به طوری که جدول دوم در ادامه ی جدول اول قرار بگیرد.

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (4.9هزار امتیاز)
فاصله بین دو جدول را پاک کنید. اگر درست نشد به تنظیمات جدول (Table properties) بروید و از سربرگ Table،‏ Text wrapping را روی None بگذارید.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 6.8هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 5.7هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 2.7هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 18.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 17.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 8.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
...