+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان متد ها و فیلد های private را با استفاده از JUnit در جاوا تست کرد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

بهترین راه برای این کار استفاده از reflection است:

برای متد ها:

Method method = targetClass.getDeclaredMethod(methodName, argClasses);
method.setAccessible(true);
return method.invoke(targetObject, argObjects);

برای فیلد ها:

Field field = targetClass.getDeclaredField(fieldName);
field.setAccessible(true);
field.set(object, value);

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 857 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 401 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 363 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 419 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 399 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 392 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 305 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 756 بازدید
...