0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
ابزار FEST در مبحث تست نرم افزار چیست و چه امکاناتی در اختیار برنامه نویس قرار می دهد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

FEST مجموعه ای کتابخانه ها برای ساده سازی نوشتن unit test با استفاده از ابزار های TestNG یا JUnit است. FEST ماژول های زیاد با کاربرد های متفاوتی دارد:

 • FEST-Swing برای تست رابط کاربری برنامه های Swing.
 • FEST-Assert برای مجموعه ای از Assertion های ساده تر.
 • FEST-Reflect و ...

ولی شهرت اصلی FEST به FEST-Assert است که یک API روانتر برای نوشتن Assertion در تست ها فراهم می آورد (assertThat).

  @Test
  public void addCar() {
    CarDao carDao = new CarDaoFake();
    Car car = createBlackChrysler();

    carDao.add(car);

    assertThat(carDao.getCar(car.getRegistrationNumber())).isEqualTo(car);
  }

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 861 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 371 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 848 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 430 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 449 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط mp (7.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 203 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 908 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط mp (7.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 212 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 237 بازدید
...