0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

قابلیت metamodel generation در JPA 2 چیست و چه کاربردی دارد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.2هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

metamodel ها در JPA اطلاعات کلی یک مدل را در بر میگیرد. برای ایجاد داینامیک کوئری ها (Criteria)از متا مدل ها بهره گرفته می شود.

metamodel generation این قابلیت را به برنامه نویس می دهد تا هنگام کامپایل کد metamodel هر مدل به صورت پویا ساخته شود.

اگر کلاس زیر را داشته باشم:

package models.core;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;

/**
 *  Created by m.kashi on 5/21/2014.
 */
@Entity
public class Appuser {
    @Id
    @GeneratedValue
    @Column(name = "APPUSER_ID")
    private Long id;
}

 قطعه کد زیر یک متا مدل است که توسط hibernate-jpamodelgen برای آن مدل ساخته شده است:

 

package models.core;

import javax.annotation.Generated;
import javax.persistence.metamodel.SingularAttribute;
import javax.persistence.metamodel.StaticMetamodel;

@Generated(value = "org.hibernate.jpamodelgen.JPAMetaModelEntityProcessor")
@StaticMetamodel(Appuser.class)
public abstract class Appuser_ {

	public static volatile SingularAttribute<Appuser, Long> id;

}

 

سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز) کلمه کلیدی volatile در جاوا چیست؟
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز) نحوه فعال سازی metamodel generation در Play Framework 2.x؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 443 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 371 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 963 بازدید
سوال شده 4 سال قبل در برنامه نویسی توسط masoud shahhosseini_ (45 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 310 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط یوری (426 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 760 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط یوری (426 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 857 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 648 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 380 بازدید
سوال شده 7 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 854 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط java_ (778 امتیاز)
...