0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (922 امتیاز)

Rolling release در روش های مدیریت چرخه عرضه نرم افزار (software release life cycles) به چه صورت است و چه مزایا و معایبی دارد؟

آیا شرکت های بزرگ برای عرضه نسخه های جدید نرم افزارهای خود بصورت عملی از این روش استفاده می کنند؟

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 372 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 486 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 770 بازدید
...