0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

اگر متغیرهای static و global در PHP در تمام مراحل اجرای اسکریپت قابل دسترسی هستند و از بین نمی روند و پس تفاوت آنها در چیست؟

1 پاسخ

+5 امتیاز
قبل توسط (2.2هزار امتیاز)

بطور معمول  با پایان یافتن یک function variable‌های آن از بین میروند و ، اما گاهی نیاز است که variabe مقدار و وضعیت خودرا حفظ نماید ، در این زمان در هنگام تعاریف آین از static استفاده کرد ، امام زمانی‌ که یک variable را global تعریف می‌کنیم اون variable در کل script قابل دسترس بوده و می‌توان در  هرجای اسکرپت از آن استفاده کرد

<?php
$x=5; // global scope
$y=10; // global scope

function myTest()
{
global $x,$y;
$y=$x+$y;
}

myTest(); // run function
echo $y; // output the new value for variable $y
?>

out put = 15

 


<?php

function myTest()
{
static $x=0;
echo $x;
$x++;
}

myTest();
myTest();
myTest();

?> 

out put = 012

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 447 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 361 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 539 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 507 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 722 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 367 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط یوری (426 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 864 بازدید
...