+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.3هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
منظور از Network Partition چیست ؟

ممنونم

2 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

network partition واسه تقسیم شبکه استفاده میشه

به عنوان مثال، در یک شبکه با subnets متعدد که در آن گره های A و B در یک زیر شبکه قرار دارد و گره های C و D در دیگری است،در صورتی که سوئیچ بین دو زیرشبکه نتواند انجام شود یک پارتیشن رخ می دهد. در این صورت گره A و B دیگر نمی توانند با گره های C و D ارتباط برقرار کنند.

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

منظور از network partition بوجود آمدن نقصی در تجهیزات شبکه است که در نهایت منجر به این می شود که شبکه به دو یا چند تکه تقسیم شود و ماشین هایی که تا قبل از بروز نقص همدیگر را از طریق شبکه می دیدند دیگر به هم دسترسی نداشته باشند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 427 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 448 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 257 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 951 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 236 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
...