+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان با استفاده از command line یک فولدر را در لینوکس تغییر نام داد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (596 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
mv old-folder-name new-folder-name

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 517 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 293 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 293 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 283 بازدید
...