0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان فقط محتویات درون یک فولدر را در لینوکس پاک کرد (delete)، می خواهم خود فولدر پاک نشود؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

دستور زیر فقط محتویات درون یک فولدر را در لینوکس را برای شما پاک می کند:

rm -rf your_directory/*  

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 505 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 541 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 320 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 173 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 245 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
...