+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان یک فولدر را در لینوکس با استفاده از command line به فایل tar.gz کرد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

با استفاده از دستور tar می توان این کار را انجام داد:

tar -zcvf your-name.tar.gz your-folder

و برای برگرداندن در فولدر جاری فولدر:

tar -zxvf your-name.tar.gz

و برای برگرداندن در یک فولدر خاص:

tar -zxvf your-name.tar.gz -C your-dir

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 330 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 558 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 590 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 320 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 659 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 365 بازدید
...