0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

یک عدد long که با متد DateTime.Ticks در .Net تولید شده را چگونه می توان به Date جاوا تبدیل کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

بدلیل اختلافی که در عدد long متد DateTime.Ticks در .Net با متد System.currentTimeMillis در جاوا وجود دارد باید یکسری محاسبات انجام شود:

    final long TICKS_AT_EPOCH = 621355968000000000L;
    final long TICKS_PER_MILLISECOND = 10000;
    long dotNetDate = 635711592160000000l;// 2015/06/29 07:20:16

    Date date = new Date((dotNetDate - TICKS_AT_EPOCH) / TICKS_PER_MILLISECOND);
    System.out.println(new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd HH:mm:ss").format(date));

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 770 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 415 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 307 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 438 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 455 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 978 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
...