کاربر "ازاد"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: haidar azad
محل زندگی: bojnord
وب سایت:
درباره: کارشناس ارشد مديريت

فعالیت های "ازاد"

امتیاز: 14 امتیاز (رتبه #527)
سوال ها: 9 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط ازاد ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط ازاد ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ازاد"

0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06129 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0359 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,310 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0246 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05101 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21435 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.038,477 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06117 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0598 بازدید
...