0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

اگر صفحات jsp در نهایت به servlet کامپایل می شوند و شروع به سرویس دادن می کنند، چگونه می توان از آنها در تگ servlet در web.xml استفاده کرد و مشخص کرد که فلان فایل jsp به یک url-pattern خاص پاسخ دهد؟

2 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

این کار با استفاده از تگ jsp-file در web.xml امکان پذیر است:

<servlet>
  <servlet-name>test.jsp</servlet-name>
  <jsp-file>pages/test.jsp</jsp-file>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>test.jsp</servlet-name>
  <url-pattern>/test/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

با استفاده از تگ های بالا که در فایل web.xml قرار می گیرد، صفحه test.jsp علاوه بر url مختص به خودش (pages/test.jsp) به url تعریف شده (/test/*) نیز پاسخ می دهد.

0 امتیاز
قبل توسط (80 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" id="WebApp_ID" version="3.1">


 <display-name>Beer-v1</display-name>// مثال : http://localhost:8080/Beer-v1/form.html
 <welcome-file-list>
  <welcome-file>form.html</welcome-file>
  <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
 </welcome-file-list>
 
<servlet>   
<servlet-name>Ch3 Beer</servlet-name>  //فقط یک نام هستش و عینا باید در پایین هم تکرار بشه 
<servlet-class>com.example.web.BeerSelect</servlet-class> //مسیر (پکیج) فایل کامپایل شده هستش
</servlet>

<servlet-mapping>  
<servlet-name>Ch3 Beer</servlet-name>   
<url-pattern>/SelectBeer.do</url-pattern>action="SelectBeer.do این مقدار باید برابر باشه با مقدار :

// form.html در (<form method="POST" action="SelectBeer.do">Select beer characteristics<p>) 

</servlet-mapping>

 </web-app>

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 7.9هزار بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 1.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 661 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در برنامه نویسی توسط HS (12 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 433 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط bahrambb (308 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 375 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 606 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 269 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط 1993 (242 امتیاز)
...