+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (690 امتیاز)

برای انجام کارهای زمانبندی شده در جاوا آیا کلاسی شبیه timer وجود دارد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (190 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

سلام ؛ بله ،

 

کلاس های Timer و TimerTask واسه همین کار طراحی شدن . 

import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
public class Reminder {
  Timer timer;

  public Reminder(int seconds) {
    timer = new Timer();
    timer.schedule(new RemindTask(), seconds*1000);
	}

  class RemindTask extends TimerTask {
    public void run() {
      System.out.format("Time's up!%n");
      timer.cancel(); //Terminate the timer thread
    }
  }

  public static void main(String args[]) {
    new Reminder(5);
    System.out.format("Task scheduled.%n");
  }
}

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 93 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 417 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 243 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 407 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 660 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 704 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 593 بازدید
...