+2 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چرا در جاوا توصیه می شود مستقیما از کلاس Thread شئ ساخته نشود و از رابط Executor استفاده شود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

برای پروژه های کوچک، ساختن Thread بصورت مستقیم بدلیل اینکه مدیریت بالایی برروی Thread های ایجاد شده نیاز نیست خوب جواب می دهد ولی برای پروژه های بزرگ جداسازی مدیریت و ایجاد Thread ها از سایر قسمت های برنامه ضروری است (برای مدیریت بهتر Thread ها و تولید کد خواناتر)، رابط Executor و رابط های مرتبط با آن (ScheduledExecutorService و ExecutorService) این کار را به راحتی برای ما انجام می دهد و کنترل ما برروی Thread های ایجاد شده را بالا می برند و همچنین در مواردی سرعت اجرای برنامه را نیز بیشتر می کنند (Thread Pools).

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 303 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 708 بازدید
سوال شده 6 سال قبل در برنامه نویسی توسط kapitan (25 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 947 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 329 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط javaa (127 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 499 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 721 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط kashi (7.2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 256 بازدید
...