کاربر "amin_y64"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "amin_y64"

امتیاز: 50 امتیاز (رتبه #219)
سوال ها: 27تمام سوال های پرسیده شده توسط amin_y64 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط amin_y64 ›
نظرها: 10
رأی های داده شده: 0 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "amin_y64"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08130 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07135 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21386 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12244 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1212 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06139 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06140 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07170 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05115 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09212 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0372 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1231 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3708 بازدید
...