+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)
بسته شده قبل توسط

چه پارامترهایی برای نمایش داغ ترین سوال ها در سایت جواب یاب اعمال می شود؟ و چگونه یک سوال در لیست داغ ترین ها بالاتر از بقیه سوال ها قرار می گیرد؟

ببندید با توجه به این نکته: راهنمای کاربران می باشد.

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای نمایش لیست داغ ترین سوال ها پنج پارامتر لحاظ می شود و هر کدام از پارامترها یک ضریب اهمیت بین ۱ تا ۵۰۰ دارد که مقدار داغ بودن سوال را مشخص می کند:

پارامترهای داغ بودن سوال ضریب اهمیت
تعداد رای های مثبت ۵۰۰
تعداد جواب ۲۵۰
داشتن جواب جدیدتر (از نظر زمان) ۱۵۰
جدید بودن سوال (از نظر زمان) ۷۵
تعداد بازدید ۵

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 410 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 810 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
...