0 امتیاز
قبل در تغذیه و سلامت توسط
مقدار قند خون طبیعی چقدر است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
میزان آن به طور طبیعی یعنی در حالت ناشتا 70 تا 110 میلی گرم در هر صد
سی سی خون می باشد.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 7.9هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 664 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 484 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 232 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 64.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 336 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 50.1هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در تغذیه و سلامت توسط mp (7.0هزار امتیاز)
...