+2 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
در صورت ارسال نکردن لیست بیمه به دارایی آخر سال به چه میزان جریمه می شویم

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.8هزار امتیاز)
جريمه عدم ارسال ليست ويا تاخير 2% ليست و20% ماليات جرائم   است.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 554 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 140 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 478 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در بازار و اقتصاد توسط 5 (0 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 841 بازدید
...