0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط
کار های لازم برای تغییر مکان شرکت برای لیست بیمه چیست ؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط

بعد از گرفتن برگه های لازم از اداره ثبت شرکت ها و نیز پرکردن آن و بردن آن به اداره ثبت همراه با قولنامه خرید یا اجاره مکان جدید تقاضای اعمال شده را همراه با نامه به اداره تامین اجتمائی برده و تغییر مکان را انجام میدهیم .

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 576 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 399 بازدید
...