0 امتیاز
قبل در موبایل و لوازم الکترونیکی توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
وقتی تبلت لنوووراازبرق جدا میکنم خاموش میشه درحالی که باطری پرهست

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (30 امتیاز)
یه احتمال خیلی زیاد باتری خرابه یا سیمی که باتری رو به گوشی وصل میکنم خرابه

اگر اینا نباشه گوشی باید فورمت بشه

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 991 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 7.6هزار بازدید
...