+1 امتیاز
قبل در موبایل و لوازم الکترونیکی توسط (1.1هزار امتیاز)

چرا پس از خرید موبایل نو باید برای اولین بار زمانی بین 8 تا 12 ساعت آنها را به شارژ زد؟ اگر این کار را نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

3 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (882 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

به نظر من این گفته در بسیاری از موارد درست نیست و پییشنهاد من این است که به دفترچه راهنمای وسیله الکترونیکی خود نگاه کنید، اگر این مورد در آن ذکر شده بود حتما این کار را بکنید ولی اگر ذکر نشده بود پس از اتمام شارژ اولیه باتری، آن را کامل شارژ کنید و سپس از سارژ بکشید و در موارد بعدی هم به همین صورت رفتار کنید.

+2 امتیاز
قبل توسط (235 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
درمورد باطری های قدیمی اینطور بوده و باتری گوشی های جدید که لیتیوم-یون هست  اینطور نیستند.
0 امتیاز
قبل توسط (40 امتیاز)
8 ساعت شارژ اولیه برای تحریک کامل سل های باتریه

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 191 بازدید
...